Politica de confidențialitate

În calitate de proprietar al website-ului, BUN DE TIPAR SRL se asigură protejeze informațiile personale ale utilizatorilor și să le folosească doar în scopurile specificate în politica noastră de confidențialitate. În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), aceste informații pot include nume, adresă de e-mail, adresă fizică, număr de telefon sau orice altă informație care poate identifica utilizatorul.

De asemenea, dorim să subliniem că nu vom colecta sau prelucra informații cu caracter personal fără acordul utilizatorilor. În general, utilizatorii noștri pot accesa site-ul nostru și pot vedea conținutul acestuia fără a fi nevoie să-și ofere datele personale. 

În cazul în care vom colecta astfel de informații, vom face acest lucru numai în scopurile specifice pentru care acestea au fost furnizate, cum ar fi procesarea cererilor de ofertă sau trimiterea de informații relevante despre produse și servicii. De asemenea, vom păstra aceste informații în siguranță și vom încerca să le protejăm împotriva accesului neautorizat sau a utilizării neautorizate.

În plus, dorim să subliniem că nu vom partaja informațiile cu caracter personal cu terți fără acordul utilizatorilor, cu excepția cazurilor în care aceste informații sunt necesare pentru a oferi serviciile solicitate de utilizatori (de exemplu, furnizarea de informații de expediere către o companie de transport). În astfel de cazuri, vom încerca să ne asigurăm că acești terți respectă standardele noastre de confidențialitate și protecție a datelor.

În cazul în care utilizatorii doresc să își exercite drepturile de acces, rectificare sau ștergere a datelor personale, aceștia pot să ne contacteze prin intermediul informațiilor de contact furnizate pe site-ul nostru. Vom face eforturi pentru a răspunde cât mai curând posibil la astfel de cereri.

În final, dorim să subliniem angajamentul nostru de a proteja informațiile cu caracter personal ale utilizator